posz2
  • posz2
  • posz1
Compare

Okna z poszerzeniem okiennym będące autorskim rozwiązaniem PAGEN – zgłoszone przez firmę PAGEN Sp. z o.o. do ochrony wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP nr W.121259 dnia 10.08.2012r. (Sprawozdanie o stanie techniki z dnia 30.08.2012r. – kategoria dokumentu A).

Okna z poszerzeniem okiennym stosowane są zwłaszcza w przypadku nietypowych otworów okiennych, takich jak na przykład otwory okienne w których zewnętrzny obrys otworu okiennego jest większy niż jego obrys wewnętrzny (w starszym budownictwie, często w obiektach rewitalizowanych). Takie ukształtowanie otworu okiennego jest spotykane przy budowie otworu okiennego z węgarem (węgarkiem). Węgar to pionowy element przy otworze okiennym lub drzwiowym otrzymany przez wysunięcie cegieł dla ścian murowanych lub dostawienie nowych słupków dla ścian drewnianych lub kamiennych. Stanowi on oparcie dla ościeżnicy, oraz uszczelnienie jej połączenia z murem.

W przypadku otworów okiennych z węgarem ramę okienną wyposaża się w dodatkowe elementy zewnętrze, które powiększają wymiary zewnętrze ramy okiennej do wymaganego poziomu.

Znane jest okno z poszerzeniem okiennym, w którym okno posiada ramę oraz skrzydło wykonane z profilowego elementu konstrukcyjnego do wytwarzania okien z tworzywa sztucznego posiadającego komory. W profilu skrzydła osadzony jest pakiet szybowy, przy czym w pakiecie szybowym co najmniej jedna szyba może być wykonana ze szkła hartowanego, a rama posiada poszerzenie z profili z tworzywa sztucznego zawierające elementy pionowe i poziome łączone z zaczepami zewnętrznymi profilu ramy. Zaczepy zewnętrze są typowym elementem ramy okiennej i wykorzystywane są do osadzania ramy okna w otworze okiennym w murze, jednak ich konstrukcja umożliwia łączenie ramy z innymi profilami takimi jak na przykład w tym przypadku poszerzeniem okiennym. Takie znane poszerzenia stosowane w połączeniu z ramą do wypełnienia otworu okiennego wykonanego z węgarem tylko częściowo spełniają swoje zadanie. Po wykonaniu takiego okna, na przykład w czasie transportu albo składowania, bardzo często dochodzi do zniekształcenia poszerzenia i odstawania o ramy zwłaszcza w narożach, co wpływa na nieszczelność rozwiązania, utratę izolacyjności a cała stolarka traci parametry energetyczne. Oprócz tego, że jest to nieestetyczne to dodatkowo przyczynia się do utrat ciepła z pomieszczenia, w którym zamontowano takie okno. Pogarsza się również izolacja dźwiękowa pomieszczenia. Celem opracowanego przez technologów i konstruktorów firmy PAGEN wzoru użytkowego jest uniknięcie znanych problemów z przyleganiem poszerzenia do ramy i zapewnienie właściwego poziomu jakości okien zwłaszcza z poszerzeniem.

Okno z poszerzeniem okiennym, według wzoru użytkowego posiada ramę oraz skrzydło wykonane z profilowego elementu konstrukcyjnego do wytwarzania okien z tworzywa sztucznego posiadającego komory. W profilu skrzydła osadzony jest pakiet szybowy, przy czym w pakiecie szybowym co najmniej jedna szyba jest wykonana ze szkła hartowanego. Rama posiada poszerzenie z profili z tworzywa sztucznego zawierające elementy pionowe i poziome łączone z zaczepami zewnętrznymi profilu ramy.
Okno według wzoru użytkowego może być wykonane m.in. z profilu ze sztucznego tworzywa o znacznej szerokości tak, że umożliwia on szklenie okna pakietem szybowym o szerokości od 22 do 54 mm, przy czym pakiet szybowy może być wyposażony w przynajmniej jedna szybę ze szkła hartowanego i najlepiej kiedy jest to szyba wewnętrzna. Taką szybę można wyposażyć w czujnik pojemnościowy służący do zabezpieczenia pomieszczenia, w którym zamontowanej jest okno.

Usztywnienia profilu ramy wraz z profilem poszerzenia ułatwia zamontowanie w oknie dodatkowego osprzętu takiego jak na przykład okucia do równoległego przemieszczania skrzydła okiennego. Opracowanie takiego rozwiązania umożliwia Spółce PAGEN wejście na nowe, nieeksplorowane dotychczas rynki związane z dostarczaniem jakościowych rozwiązań w obszarach stolarki otworowej do obiektów zabytkowych, rewitalizowanych, będących pod kuratelą konserwatorów zabytków, czy choćby obiektów użyteczności publicznej.
Taki rynek charakteryzuje się bardzo ograniczoną konkurencją, co w połączeniu z posiadaniem praktycznych, technicznych rozwiązań stanowi dużą przewagę firmy PAGEN.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem “OKNA PCV Z POSZERZENIEM OKIENNYM”